Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI016, 1956 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-10 Stoppdatum 2003-11-10
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3170
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: