Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI015, 1957 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-07 Stoppdatum 2006-09-07
Mängd (ton): 0,93 Kostnad totalt: 1192
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: