Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI015, 1957 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-03-27 Stoppdatum 1992-03-27
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 8568
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: