Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI015, 1957 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-17 Stoppdatum 1997-08-17
Mängd (ton): 2,70 Kostnad totalt: 1755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: