Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTJO010, 1967 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-15 Stoppdatum 2010-08-15
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5644
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: