Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTJO010, 1967 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-11-04 Stoppdatum 1996-11-04
Mängd (ton): 3,50 Kostnad totalt: 2275
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: