Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-09-15 Stoppdatum 1993-11-15
Mängd (ton): 10,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: