Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-14 Stoppdatum 2005-08-14
Mängd (ton): 5,80 Kostnad totalt: 6287
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: