Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-21 Stoppdatum 2008-08-21
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3625
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: