Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-14 Stoppdatum 1999-09-14
Mängd (ton): 33,59 Kostnad totalt: 23211
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: