Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-11 Stoppdatum 2006-08-11
Mängd (ton): 12,13 Kostnad totalt: 13598
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: