Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL029, 2000 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-21 Stoppdatum 2003-08-21
Mängd (ton): 44,68 Kostnad totalt: 43295
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: