Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL029, 2000 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-11 Stoppdatum 2006-08-11
Mängd (ton): 11,93 Kostnad totalt: 13374
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: