Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR018, 2004 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-28 Stoppdatum 2009-07-28
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 8690
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: