Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA003, 2016 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-02 Stoppdatum 2000-08-02
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 8
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: