Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA029, 2033 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-31 Stoppdatum 1999-07-31
Mängd (ton): 5,32 Kostnad totalt: 3719
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: