Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA036, 2037 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-26 Stoppdatum 2010-09-26
Mängd (ton): 8,03 Kostnad totalt: 11882
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: