Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS004, 2043 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-18 Stoppdatum 2007-07-18
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 5001
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: