Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS007, 2046 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-24 Stoppdatum 2009-09-24
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 1493
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: