Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS021, 2060 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-10 Stoppdatum 2006-07-11
Mängd (ton): 6,08 Kostnad totalt: 6937
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: