Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS024, 2063 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-02
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 3387
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: