Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS025, 2064 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-22 Stoppdatum 2002-07-22
Mängd (ton): 19,50 Kostnad totalt: 15483
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: