Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS008, 2089 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-19 Stoppdatum 2010-09-19
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 5789
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: