Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS008, 2089 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-26 Stoppdatum 2004-07-26
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 3769
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: