Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS017, 2098 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-27 Stoppdatum 2004-07-27
Mängd (ton): 8,06 Kostnad totalt: 7539
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: