Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS017, 2098 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-01
Mängd (ton): 17,88 Kostnad totalt: 13534
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: