Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS030, 2111 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-07-15 Stoppdatum 1992-07-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: