Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS032, 2113 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-18 Stoppdatum 2002-07-18
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 4041
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: