Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF037, 2148 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-10 Stoppdatum 2008-09-10
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 12676
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: