Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF037, 2148 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-25 Stoppdatum 2004-09-25
Mängd (ton): 14,41 Kostnad totalt: 20764
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: