Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF037, 2148 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-07-31 Stoppdatum 1998-07-31
Mängd (ton): 14,72 Kostnad totalt: 11142
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: