Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF053, 2158 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-24 Stoppdatum 2001-07-25
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 10988
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: