Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF053, 2158 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-22 Stoppdatum 2003-07-22
Mängd (ton): 14,01 Kostnad totalt: 21127
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: