Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF066, 2169 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-12 Stoppdatum 2000-07-12
Mängd (ton): 10,80 Kostnad totalt: 8009
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: