Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tångagöl, 098377 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-04 Stoppdatum 1999-09-04
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: