Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF068, 2171 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-30 Stoppdatum 2002-07-30
Mängd (ton): 10,70 Kostnad totalt: 15943
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: