Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF071, 2174 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-26 Stoppdatum 2004-09-26
Mängd (ton): 11,29 Kostnad totalt: 16269
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: