Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF094, 2197 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-16 Stoppdatum 2007-09-16
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 5531
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: