Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF101, 2204 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-20 Stoppdatum 2001-07-23
Mängd (ton): 22,37 Kostnad totalt: 17595
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: