Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF101, 2204 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-23 Stoppdatum 2003-07-23
Mängd (ton): 22,64 Kostnad totalt: 34141
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: