Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF101, 2204 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-18 Stoppdatum 2010-09-18
Mängd (ton): 12,15 Kostnad totalt: 17976
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: