Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ystebosjön, 098035 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-21 Stoppdatum 1999-10-21
Mängd (ton): 13,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: