Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF128, 2230 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-13 Stoppdatum 2009-09-13
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 4331
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: