Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF134, 2236 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-22 Stoppdatum 1999-07-22
Mängd (ton): 27,90 Kostnad totalt: 19497
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: