Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF134, 2236 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-13 Stoppdatum 2009-09-13
Mängd (ton): 12,06 Kostnad totalt: 17324
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: