Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF405, 2282 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-18 Stoppdatum 2009-09-18
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 7169
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: