Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF276, 2290 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-07-15 Stoppdatum 1991-07-15
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: