Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF276, 2290 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-18 Stoppdatum 2000-07-18
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 4334
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: