Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF276, 2290 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-11 Stoppdatum 2006-08-11
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10644
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: