Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF410, 2291 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-13 Stoppdatum 2005-08-13
Mängd (ton): 11,03 Kostnad totalt: 17620
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: